verdieping
De onderstroom in organisaties - Gevangen in patronen
Groot, S. de
Management Executive, 2011
Veel organisaties zitten gevangen in onbewuste, zelf gecreëerde patronen, die nauwelijks worden herkend omdat ze te diffuus en complex zijn. Daar komt nog bij dat de meeste mensen geneigd zijn om primair (‘mechanistisch’) te reageren op wat ze meemaken. Die mechanistische aanpak beperkt zich vaak tot symptoombestrijding met een gerichte, maar heel beperkte scope. De werkelijke oorzaak van gebeurtenissen en patronen wordt daardoor niet achterhaald. Om de heersende patronen in een organisatie te herkennen, te benutten en te veranderen is een op de systeembenadering gebaseerde wijze van denken en handelen nodig.
Deze auteur publiceerde ook
Groot, S. de | 2010
Downloads: 471
analyse
Groot, S. de | 1998
Downloads: 2.096
checklist, stappenplan
Groot, S. de | 2011
Downloads: 1.005
methode
Anderen downloaden ook deze publicaties
Boonstra, J.J. | Eguiguren, M. | 2023
Downloads:
Het Veld
Jonker, J. | 2018
Downloads:
duurzaamheid
Caluwé, L. de | Vermaak, H. | 2019
Downloads: 33
onderzoek
Pijl, van der P. | Vrijland, N. | 2012
Downloads:
congresthema: less is mor...
Breene, T. | Nunes, P. | 2011
Downloads: 334
analyse