BIV/AO, Organisatie en processen
Het magazijnproces
Smit, R.
Handboek Administratie, 2006
Het opslaan van goederen in een magazijn brengt voor een onderneming bepaalde consequenties met zich mee. Goederen vertegenwoordigen een waarde, waardoor risico's worden gelopen. Het aanhouden van een voorraad vergt over het algemeen een relatief grote investering, hetgeen rentekosten en financieringsvraagstukken met zich meebrengt. De goederen kunnen in waarde dalen, bijvoorbeeld door veroudering en kwaliteitsvermindering. Goederen kunnen worden gestolen of verloren raken. Het is dan ook noodzakelijk maatregelen te treffen die de diverse risico's afdekken dan wel beperken.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties