reflectie
Bases van vertrouwen. Bouwstenen voor interdisciplinaire reflectie
Geest, P. van | Loo, E. van de
Management & Organisatie, 2010
In deze bijdrage wordt getracht de betekenis van vertrouwen via verschillende invalshoeken te verklaren. Allereerst beschrijven we hoezeer vertrouwen als een cruciale factor wordt onderkend in het functioneren van organisaties (1). Een voorbeeld van een dramatische omslag van vertrouwen naar wantrouwen is te vinden in de casus van Kenneth Lay bij Enron (2). Dit brengt ons bij de cruciale verbinding tussen vertrouwen, waarden en ethiek. Dit spoor wordt nader verkend door na te gaan wat het woord ‘vertrouwen’ precies inhield in het spraakgebruik van de culturen die de westerse beschaving hebben gevormd (3). Op basis hiervan worden rationaliteit en irrationaliteit, die het vertrouwen als grondhouding bepalen, nader belicht (4). Tot slot wordt vanuit psychodynamisch perspectief het verband tussen vertrouwen, afhankelijkheid en kwetsbaarheid mede herleid tot relatiepatronen die in de vroegste jeugd van een individu zijn ontwikkeld. Deze patronen kunnen onder omstandigheden in organisaties opnieuw geactiveerd worden en het handelen bepalen (5).
Deze auteur publiceerde ook
Loo, E. van de | 2010
Downloads: 1.052
analyse
Commandeur, H.R. | Geest, P. van | Meijer, M. | 2009
Downloads: 1.473
inleiding
Commandeur, H.R. | Egmond, P. van | Geest, P. van | 2014
Downloads: 936
Thema: Inzicht in drijfve...
Geest, P. van | 2009
Downloads: 1.270
analyse
Lalleman, P.C.B. | Loo, E. van de | Marres, H.A.M. | Verhoeven, A. | 2024
Downloads:
Over de Grenzen
Geest, P. van | 2012
Downloads: 2.672
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties