onderzoek
Onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur. Wat vindt de klant ervan?
Caluwé, L.I.A. de | Reitsma, E.
Management & Organisatie, 2009
In dit artikel doen we verslag van een onderzoek naar adviesgesprekken en de effecten daarvan. Adviseurs werken samen met hun klanten. Vreemd genoeg zijn de interactieprocessen tussen adviseurs en hun klanten nauwelijks onderzocht. Niettemin is de samenwerking tussen klanten en hun adviseurs van betekenis in elk adviesproces. Wij zijn in dit artikel geïnteresseerd in wat de klant vindt van de manier van doen van de adviseur. Wat apprecieert de klant meer en wat minder? Zijn er in adviesgesprekken patronen te onderkennen die tot een positieve of negatieve beoordeling leiden? In dit artikel geven we eerst een verdieping van de twee centrale onderzoeksvragen: (1) Wat beoordelen de klanten als positief en negatief in interactie met hun adviseur in de beginfasen van het adviesproces? (2) Zijn er interactiepatronen te onderkennen die tot een positieve of negatieve klantbeoordeling leiden? Na deze verdieping schetsen we het onderzoekskader, verantwoorden we de methode van onderzoek, beschrijven we de resultaten en gaan we na wat de uitkomsten betekenen voor theorieontwikkeling en het handelen van adviseurs.
Deze auteur publiceerde ook
Caluwé, L.I.A. de | Knoop, L. | Muller, M. | 2009
Downloads: 855
onderzoek
Jansen, P. | Reitsma, E. | Steenhoven, H. van der | Werf, E. van der | 2004
Downloads: 1.444
onderzoek
Jansen, P. | Reitsma, E. | Steenhoven, H. van der | Werf, E. van der | 2004
Downloads: 5.667
verdieping
Caluwé, L.I.A. de | Que, T.H. | Vermaak, J.G. | 2004
Downloads: 1.186
reactie
Goossens, T.J.P. | Reitsma, E. | Terlouw, P. | Twist, M. van | 2021
Downloads: 16
Het Veld
Caluwé, L.I.A. de | Stoppelenburg, A. | 2003
Downloads: 1.287
onderzoek
Caluwé, L.I.A. de | 2009
Downloads: 8.218
analyse
Caluwé, L.I.A. de | 2009
Downloads: 10.570
verdieping
Boonstra, J.J. | Caluwé, L.I.A. de | 2006
Downloads: 3.726
analyse
Caluwé, L.I.A. de | Man, A.P. de | 2010
Downloads: 923
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties