analyse
Leidbeeld, lange adem en de organisatiemotor: Twaalf lessen voor de transitie naar een klantgerichte onderneming
Bernaert, G.F. | Smid, G.A.C. | Zoete, R.P. de
Management & Organisatie, 2009
Het diepgaand vernieuwen van de werkcultuur van grote, ‘oude’ organisaties gaat niet vanzelf. Maar het kan. In een groot bancair netwerk is een nieuwe manier van samenwerken tussen klanten en organisatie ontstaan: een verandering in het sociotechnische regime. Een klinkend resultaat in dit netwerk met gedistribueerde macht! Vanuit dit vertrekpunt speuren we in de verandergeschiedenis naar de momenten en acties die kritisch waren om dit resultaat te kunnen realiseren. We gebruiken daarbij onder meer het Nexusmodel van Van Es (2008) om ook de politieke dimensie van de cultuurverandering goed in beeld te kunnen brengen. Het resultaat van dit speurwerk is een aantal lessen over het vormgeven van integrale verandering van de samenwerking tussen klanten en organisatie, van het werk, van de werkcultuur, van de structuur en van de (ict)systemen. Opmerkelijk is dat in de verandergeschiedenis alle veranderkundige strategieën, zoals we die uit de literatuur kennen, voorkomen. Dit leidt tot de conclusie dat het ontwerpen van een grootschalige veranderstrategie niet een kwestie van kiezen is tussen klassieke labels zoals macht/dwang, rationeel of normatief-reëducatieve strategieën, maar een kwestie van combineren.
Deze auteur publiceerde ook
Mobach, M. | Rogier, J.J.H. | Smid, G.A.C. | 2017
Downloads: 1.084
onderzoek
Burger, Y.D. | Hout, E.J.Th. van | Smid, G.A.C. | 2005
Downloads: 666
onderzoek
Bernaert, G.F. | Smid, G.A.C. | 2007
Downloads: 2.759
onderzoek
Bernaert, G.F. | Bijlsma, K.M. | Smid, G.A.C. | 2007
Downloads: 497
onderzoek
Mobach, M. | Rogier, J.J.H. | Smid, G.A.C. | 2017
Downloads: 816
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties