methode
Een kenniskring is geen kennissenkring: succesfactoren voor kenniscreatie en -ontwikkeling
Kuijpers, M.
Management Tools, 2006
In dit artikel wordt ingegaan op het waarom, wanneer, wat en hoe van kenniskringen. Succes- en faalfactoren uit een onderzoek naar kenniskringen worden vertaald naar adviezen. De volgende aanbevelingen worden verder uitgewerkt. Zorg voor een goede samenstelling van de kenniskring, voor betrokkenheid, gemeenschappelijkheid, balans in product en proces, voor kennisverspreiding en voor kennisontwikkeling.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Kolk, J. van der | Metselaar, E.E. | 1998
Downloads: 14.019
diagnosemodel, innovatie-...
Ludema, ir. M.W. | Roos, prof.dr. H.B. | 1998
Downloads: 797
Organisatie en processen
Redactie Management & Organisatie | 1998
Downloads: 6.325
checklist
Groysberg, B. | Slind, M. | 2012
Downloads: 814
model
Blom, R. | Tuitjer, K.G. | 2009
Downloads: 1.624
analyse
Nelis, C. | Prevaas, B.C.J.G. | Ruijters, M.C.P. | 2022
Downloads: 2
Het Veld
Lycklama à Nijeholt, M.P. | Meurs, D.N.D. | 2022
Downloads: 19
onderzoek
Waal, A.A. de | 2002
Downloads: 696
lemma
Mastenbroek, W. | 2014
Downloads: 2.866
M&O Classic
Beneken genaamd Kolmer, D.M. | Ulrich, R. | 2021
Downloads: 4
essay