richtlijnen, voorbeelden
Kick-off van een veranderingstraject
Rood, G.
Management & Communicatie, 2000
Veranderingen in een organisatie kunnen stapsgewijs worden ingevoerd, of op een goed gekozen tijdstip voor iedereen tegelijk ingaan. In beide gevallen is het aan te bevelen om een moment te kiezen waarop aan iedereen tegelijk wordt ingelicht. Bij een gezamenlijke bijeenkomst, de zogenaamde ‘kick-off’ staat naast het geven van informatie inspiratie centraal. Het gevolg zal zijn dat iedereen de noodzakelijke motivatie verkrijgt om de nieuwe organisatie tot een succes te maken. Dit artikel presenteert een voorbeeld van een toespraak bij de start van een bijeenkomst, voorzien van toelichting. Daarnaast worden tips gegeven voor het organiseren van een ‘kick-off-bijeenkomst’.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaufeli, W. | 2015
Downloads: 730
onderzoek
Vorstenbosch, J.M.G. | 2017
Downloads: 555
Het Veld
Bolden, R. | 2017
Downloads: 328
Over de Grenzen
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads:
Management control
Hau L. Lee | 2006
Downloads:
Leveranciersselectie en -...
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W. | 2006
Downloads: 1
Ketenkwaliteit
Esmark, C. | Gligor, D. | 2016
Downloads: 366
analyse
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads: 649
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.408
BIV/AO