leidinggeveninstrument, model, ontwerpinstrument
Contingentiemodel voor leiderschap
Kampermann, A.
Handboek Organisatie Instrumenten, 1997
In deze bijdrage wordt een contingentiemodel geschetst dat gebaseerd is op de stellingname dat de effectiviteit van het gedrag van de leidinggevende afhankelijk is van de situatie. De situatie of context is onder te verdelen in: kenmerken van de organisatie waarbinnen de leidinggevende en de medewerker werkzaam zijn, kenmerken van de taak die de medewerker uitvoert, en kenmerken van de leidinggevende en de medewerker zelf. Met dit model is men in staat zicht te krijgen op de functie van leiderschap in de organisatie, de plaats(en) waar leiderschap binnen de organisatie vereist is, hoe het proces van leidinggeven werkt en hoe dit proces beïnvloed en verbeterd kan worden.
Deze auteur publiceerde ook
Kampermann, A. | 2001
Downloads: 1.253
checklist
Anderen downloaden ook deze publicaties
Felderhoff, A.F. | 2000
Downloads: 1.871
diagnose-instrument, kwal...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 13
Governance, risk en compl...
Dekker, G. | 2018
Downloads:
Best Finance Team, Manage...
Kieft, R. | 2017
Downloads: 2
Risk en compliance
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads:
Ontwikkeling financiële f...
Vries, drs. J.G.M. de | 2018
Downloads: 282
Financiering en treasury
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads: 2
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads:
Financiering en treasury
Bruins, R. | 2018
Downloads:
Insight