leidinggeveninstrument, veranderingsinstrument
De DINAMO: het meten van weerstand tegen organisatieverandering
Metselaar, E.E. | Wortelboer, F.
Handboek Organisatie Instrumenten, 1996
De DINAMO is een zelfbeoordelingslijst en kan tegelijkertijd onder grote groepen managers worden uitgezet. De eenvoudige opzet van de vragenlijst maakt een snelle verwerking van de resultaten mogelijk. Organisatieadviseurs en veranderingsmanagers maken gebruik van de DINAMO om in het voortraject van complexe organisatieveranderingen een inschatting te maken van de slaagkans ervan. De informatie uit de DINAMO is bij uitstek geschikt om een passende implementatiestrategie te ontwerpen. Daarnaast vormen de resultaten een waardevol startpunt voor bijvoorbeeld workshops en managementconferenties. Wetenschappelijk onderzoekers maken gebruik van de DINAMO om inzicht te verkrijgen in de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het slagen of falen van organisatieveranderingen.
Deze auteur publiceerde ook
Kolk, J. van der | Metselaar, E.E. | 1998
Downloads: 13.849
diagnosemodel, innovatie-...
Meer, R. van der | Metselaar, E.E. | 1993
Downloads: 880
diagnose-instrument, kwal...
Metselaar, E.E. | 2003
Downloads: 2.295
diagnose-instrument
Metselaar, E.E. | Reineke, C.E. | 1999
Downloads: 2.273
diagnose-instrument, orga...
Boom, J.M. | Metselaar, E.E. | 1999
Downloads: 2.701
diagnose-instrument, mode...
Kock, H. de | Metselaar, E.E. | 2004
Downloads: 2.454
tool
Anderen downloaden ook deze publicaties
Impink, J. | 2004
Downloads: 3.049
richtlijnen
Illeris, K. | 2010
Downloads: 4.510
analyse
Gils, K.M.S.F. van | 2019
Downloads: 45
Het Veld
Groothengel, P. | 2017
Downloads: 1
procesmanagement
Spanjersberg, M. | 2020
Downloads: 1
essay
Dubbeldam, M. | Vermaak, H. | 2019
Downloads: 4
onderzoek
Berg, Chr. van de | Broekman, C. | Dhondt, S. | Torre, W. van der | Wiezer, N. | 2013
Downloads: 962
onderzoek
Sturm, M. | 2013
Downloads: 2.693
analyse