leidinggeveninstrument, veranderingsinstrument
De DINAMO: het meten van weerstand tegen organisatieverandering
Metselaar, E.E. | Wortelboer, F.
Handboek Organisatie Instrumenten, 1996
De DINAMO is een zelfbeoordelingslijst en kan tegelijkertijd onder grote groepen managers worden uitgezet. De eenvoudige opzet van de vragenlijst maakt een snelle verwerking van de resultaten mogelijk. Organisatieadviseurs en veranderingsmanagers maken gebruik van de DINAMO om in het voortraject van complexe organisatieveranderingen een inschatting te maken van de slaagkans ervan. De informatie uit de DINAMO is bij uitstek geschikt om een passende implementatiestrategie te ontwerpen. Daarnaast vormen de resultaten een waardevol startpunt voor bijvoorbeeld workshops en managementconferenties. Wetenschappelijk onderzoekers maken gebruik van de DINAMO om inzicht te verkrijgen in de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het slagen of falen van organisatieveranderingen.
Deze auteur publiceerde ook
Kolk, J. van der | Metselaar, E.E. | 1998
Downloads: 13.998
diagnosemodel, innovatie-...
Meer, R. van der | Metselaar, E.E. | 1993
Downloads: 915
diagnose-instrument, kwal...
Metselaar, E.E. | 2003
Downloads: 2.335
diagnose-instrument
Metselaar, E.E. | Reineke, C.E. | 1999
Downloads: 2.337
diagnose-instrument, orga...
Boom, J.M. | Metselaar, E.E. | 1999
Downloads: 2.734
diagnose-instrument, mode...
Kock, H. de | Metselaar, E.E. | 2004
Downloads: 2.529
tool
Anderen downloaden ook deze publicaties
Dawson, M. | Lancefield, D. | Leitch, J. | 2018
Downloads: 8
Leiderschap
Boselie, P. | Wiele, A. van der | 2002
Downloads: 1.016
onderzoek
Lycklama à Nijeholt, M.P. | Meurs, D.N.D. | 2022
Downloads: 14
onderzoek
Burger, M. | Rijsenbilt, A. | 2020
Downloads: 21
onderzoek
Mens, M.C.M. | Werff, P.D.M. van der | 2019
Downloads: 4
Het Veld
Porter, M.E. | 2008
Downloads: 13.681
analyse
Lee, Th. | Porter, M.E. | 2014
Downloads: 1.272
analyse
Achterbergh, J.M.I.M. | Christis, J.H.P. | Laar, H.A. van | 2018
Downloads: 206
onderzoek
Mobach, M. | Rogier, J.J.H. | Smid, G.A.C. | 2017
Downloads: 1.048
onderzoek