diagnose-instrument, kwaliteitsinstrument
Een kwaliteitsinstrument: klanttevredenheidsmeting
Felderhoff, A.F.
Handboek Organisatie Instrumenten, 2000
Producten zijn steeds meer uitwisselbaar, snel te kopiëren door transparantie van de markt en kwalitatief uniform. Slechts bekendheid en imago houden kunstmatig een gepercipieerd kwaliteitsverschil in stand. Om klanten vast te houden en te werven moet geconcurreerd worden op klantgerichtheid en servicekwaliteit. De klanttevredenheid vormt de graadmeter van de klantgerichtheid van een onderneming en is de uitkomst van de kwaliteit van de totale inrichting van de interne organisatie. In deze bijdrage wordt ingegaan op een methode waarmee de meting van klanttevredenheid op een dusdanige manier gebeurt, dat met de resultaten direct inzicht wordt verkregen in de noodzaak en de aard van de verbetering.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Rosmalen, B. van | 2010
Downloads: 627
analyse
Bergsma, A. | Commandeur, H. | Veenhoven, R. | 2015
Downloads: 961
ten geleide
Fiévez, P.A.M. | 1993
Downloads: 13.651
checklist
Kaam, K. van | 2015
Downloads: 995
analyse
Bryce, D.J. | Dyer, J.H. | Hatch, N.W. | 2011
Downloads: 919
onderzoek