beleidsinstrument, diagnose-instrument
Instrumenten voor het nemen van make or buy-beslissingen
Gelderman, C.J.
Handboek Organisatie Instrumenten, 1998
Door ontwikkelingen als toenemende internationale concurrentie, korte levenscycli van producten en specialisatie van toeleveranciers neigen bedrijven steeds meer tot de uitbesteding van activiteiten die voorheen zelf werden uitgevoerd. De kernactiviteiten worden zelf uitgevoerd, voor het overige vertrouwt men op gespecialiseerde leveranciers. Een ‘make or buy’-beslissing heeft de schijn van eenvoud, gezien de mogelijke uitkomsten: ‘make’ dan wel ‘buy’. Dat is echter niet het geval. Kernprobleem betreft het grote aantal, schijnbaar onvergelijkbare factoren die in onderlinge samenhang moeten worden beoordeeld. Welke uitgangspunten en richtlijnen gelden? Hoe moeten de verschillende factoren met elkaar worden vergeleken? Welke zijn doorslaggevend?
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schruijer, S.G.L. | Vansina, L.S. | 2007
Downloads: 1.846
analyse
- | 2012
Downloads:
Management accounting &am...
Claes, dr. P.C.M. | 2009
Downloads: 5
Management accounting &am...
Rovers, drs. M.C. | Steenbergen RC, ir. J. | 2008
Downloads: 2
Financial accounting en v...
Steenbergen RC, ir. J. | Vries, drs. A. de | 2011
Downloads: 1
Ontwikkeling financiële f...
Dankers-van der Spek, M. | 2009
Downloads: 4.197
model
Buis RA, drs. A. | Lasance, A. | 2014
Downloads: 470
Informatiemanagement
Kaplan, S. | Sawhney, M. | 2000
Downloads: 694
analyse
Stertefeld, T. | Wilderom, C.P.M. | Wouters, M.J.F. | 2009
Downloads: 2.053
verdieping
Mogendorff, D.M. | Strikwerda, J. | 2007
Downloads: 5.560
verdieping