beleidsinstrument, diagnose-instrument
Instrumenten voor het nemen van make or buy-beslissingen
Gelderman, C.J.
Handboek Organisatie Instrumenten, 1998
Door ontwikkelingen als toenemende internationale concurrentie, korte levenscycli van producten en specialisatie van toeleveranciers neigen bedrijven steeds meer tot de uitbesteding van activiteiten die voorheen zelf werden uitgevoerd. De kernactiviteiten worden zelf uitgevoerd, voor het overige vertrouwt men op gespecialiseerde leveranciers. Een ‘make or buy’-beslissing heeft de schijn van eenvoud, gezien de mogelijke uitkomsten: ‘make’ dan wel ‘buy’. Dat is echter niet het geval. Kernprobleem betreft het grote aantal, schijnbaar onvergelijkbare factoren die in onderlinge samenhang moeten worden beoordeeld. Welke uitgangspunten en richtlijnen gelden? Hoe moeten de verschillende factoren met elkaar worden vergeleken? Welke zijn doorslaggevend?
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Burger, M. | Rijsenbilt, A. | 2020
Downloads: 14
onderzoek
Marck, P. van der | 2002
Downloads: 346
model
Bouquet, L. | Ripsam, Th. | 2017
Downloads: 679
analyse
Gerritsen, G.W.J. | Kessels-Habraken, M.M.P. | 2019
Downloads: 9
onderzoek
Buijs, drs. A. | 1991
Downloads: 1
Management accounting &am...
Oosterhoorn, A. | 2014
Downloads:
het instrument, het instr...
Dewaide, ir. H.Th. |
Downloads:
7-basic tools, Pareto-ana...
Maas, ir. J.G.V. |
Downloads:
kritiekepadmethode en bar...
Oosterhoorn, A. | 2014
Downloads:
column
Maas, ir. J.G.V. | 2003
Downloads:
new 7 tools