onderzoek
Zijn allianties te besturen? Beheersing en vertrouwen in samenwerkingsverbanden
Man, A.P. de | Roijakkers, N.
Management & Organisatie, 2008
Het aantal allianties neemt nog steeds toe. Omdat bij allianties meerdere partners betrokken zijn, doet de vraag zich voor hoe allianties te besturen zijn. Deze vraag wordt beantwoord door van drie allianties de besturingsvorm te bestuderen. Deze allianties zijn de KLM-Northwest-alliantie, de Prominent-alliantie en het Future Store Initiative van de Duitse retailer METRO. Aan de hand van twee besturingsopvattingen, de beheersingsbenadering (control) en de vertrouwensbenadering (trust), wordt aangetoond dat alliantiebesturing een aantal specifieke eisen kent. Alliantiebesturing vraagt om meer dan de invulling van traditionele besturingselementen als hiërarchie, bevoegdheden en een juiste taakverdeling. Het vraagt ook om aandacht voor relaties, empathie en een andere benadering van contracten.
Deze auteur publiceerde ook
Caluwé, L.I.A. de | Man, A.P. de | 2010
Downloads: 923
onderzoek
Duysters, G.M. | Man, A.P. de | 2007
Downloads: 828
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties