onderzoek
Schone schijn of een groot goed? Over de efectiviteit van action learning
Loo, I.G.M. de
Management & Organisatie, 2008
De centrale vraag van dit artikel is of action learning gepaard gaat met organisatiebreed gedragen gedragsveranderingen in een organisatie, zoals in de action-learningliteratuur vaak wordt verondersteld. In De Loo (2003) is gesuggereerd dat dit in de praktijk lang niet altijd het geval zal zijn, maar het betrof daarbij een aantal persoonlijke inschattingen en geen wetenschappelijk onderzoek. Dergelijk onderzoek is inmiddels voorhanden, waardoor een meer gefundeerd antwoord op de bovenstaande vraag kan worden gegeven. Het onderzoek heeft daarmee belangrijke implicaties voor zowel de theorievorming rond action learning als voor concrete action-learningtoepassingen.
Deze auteur publiceerde ook
Loo, I.G.M. de | 2003
Downloads: 2.374
reflectie
Loo, I.G.M. de | 2002
Downloads: 1.040
recensie
Anderen downloaden ook deze publicaties