onderzoek
Schone schijn of een groot goed? Over de efectiviteit van action learning
Loo, I.G.M. de
Management & Organisatie, 2008
De centrale vraag van dit artikel is of action learning gepaard gaat met organisatiebreed gedragen gedragsveranderingen in een organisatie, zoals in de action-learningliteratuur vaak wordt verondersteld. In De Loo (2003) is gesuggereerd dat dit in de praktijk lang niet altijd het geval zal zijn, maar het betrof daarbij een aantal persoonlijke inschattingen en geen wetenschappelijk onderzoek. Dergelijk onderzoek is inmiddels voorhanden, waardoor een meer gefundeerd antwoord op de bovenstaande vraag kan worden gegeven. Het onderzoek heeft daarmee belangrijke implicaties voor zowel de theorievorming rond action learning als voor concrete action-learningtoepassingen.
Deze auteur publiceerde ook
Loo, I.G.M. de | 2003
Downloads: 2.256
reflectie
Loo, I.G.M. de | 2002
Downloads: 970
recensie
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schruijer, S.G.L. | Vansina, L.S. | 2007
Downloads: 1.792
analyse
- | 2012
Downloads:
Management accounting &am...
Claes, dr. P.C.M. | 2009
Downloads: 4
Management accounting &am...
Rovers, drs. M.C. | Steenbergen RC, ir. J. | 2008
Downloads: 2
Financial accounting en v...
Steenbergen RC, ir. J. | Vries, drs. A. de | 2011
Downloads: 1
Ontwikkeling financiële f...
Dankers-van der Spek, M. | 2009
Downloads: 4.146
model
Buis RA, drs. A. | Lasance, A. | 2014
Downloads: 392
Informatiemanagement
Kaplan, S. | Sawhney, M. | 2000
Downloads: 648
analyse
Stertefeld, T. | Wilderom, C.P.M. | Wouters, M.J.F. | 2009
Downloads: 1.982
verdieping
Mogendorff, D.M. | Strikwerda, J. | 2007
Downloads: 5.497
verdieping