onderzoek
Als veranderingen niet meer maakbaar zijn: wederzijds leren bij stagnerende verandering: een handelingsperspectief
Ardon, A.J. | Wassink, N.
Management & Organisatie, 2008
Veel veranderliteratuur en veranderaanpakken zijn gebaseerd op een beheersmatige wijze van veranderen en op de gedachte dat de organisatie maakbaar is; niet alleen structuren, maar ook gedrag en cultuur worden ‘ingevoerd’. Hiernaast staat een toenemende belangstelling voor veranderbenaderingen die gebaseerd zijn op gezamenlijk zoeken en leren. ‘Onder’ deze veranderbenadering liggen de dagelijkse interacties die voor een belangrijk deel de effectiviteit van veranderprocessen bepalen. Ook in die interacties is vaak sprake van een beheersingsmodel dat ons gedrag aanstuurt. Onze natuurlijke neiging tot eenzijdige beheersing is beschreven door Argyris en sluit aan bij de oude maakbaarheidsgedachte. Hij introduceert als alternatief het ‘wederzijds-leren’-model. Een zeer aansprekend voorstel, maar niet eenvoudig in praktijk vol te houden. Dit artikel veronderstelt dat dit te maken heeft met de beperkte instrumentalisering van het wederzijds leren: wat moet je precies doen om het in praktijk te brengen? Dit artikel wil een bijdrage leveren aan die instrumentalisering: een zoekproces naar leidende principes en concrete handvatten. Wederzijds leren als nieuwe maakbaarheid?