onderzoek
Robuustheid en taaiheid: over de grenzen tussen maakbaarheid en onveranderbaarheid van organisaties
Hek, J. van 't | Oss, L. van
Management & Organisatie, 2008
Voor een geplande verandering moet je uitgaan van maakbaarheid. Maar maakbaarheid kent grenzen. Die grenzen ervaren we als een verandering niet goed verloopt. In dit artikel verkennen we de grenzen aan de maakbaarheid: hoe ontstaan ze en waaruit bestaan ze? Op welke manier hebben ze hun effect in een verandering en hoe kun je er rekening mee houden? Basisuitgangspunt in het artikel is de sociaalconstructivistische visie dat mensen met elkaar hun werkelijkheid creëren en in stand houden. We beschrijven hoe in betekenisgevingsprocessen robuustheid ontstaat en in stand gehouden wordt, en hoe daardoor in een veranderingsproces taaiheid kan ontstaan. We pleiten ervoor om grenzen aan de maakbaarheid beter te begrijpen en veranderingsprocessen zo te ontwerpen dat ze aansluiten bij de aard van robuustheid van betekenisgevingsprocessen in de organisatie.
Deze auteur publiceerde ook
Oss, L. van | 2020
Downloads: 4
essay
Barneveld, P.D. (recensent) | Hek, J. van 't | Os, L. van | 2013
Downloads: 2.542
boeksamenvatting
Kessener, B. | Oss, L. van | 2018
Downloads: 23
Het Veld
Groothengel, Paul (journalist) | Hek, J. van 't | Oss, L. van | 2015
Downloads: 1.633
interview
Anderen downloaden ook deze publicaties