onderzoek
Organiseren van diepgaand leren: veranderen als reflexief betekenisgeven
Kessener, B. | Termeer, C.J.A.M.
Management & Organisatie, 2006
In dit artikel onderzoeken de auteurs de implicaties van de verdwijnende grens tussen een organisatie(deel) en haar omgeving op het werk van de verandermanager. Deze zoektocht raakt de tradities van organiseren, veranderen, leren en betekenis geven. Aan de hand van een casus schetsen zij hoe organiseren te zien is als collectieve betekenisgevingsprocessen. Doorredenerend blijkt veranderen het gezamenlijk reflecteren op – en reconstrueren van – dit organiseren. Een verandermanager moet dan een leerproces op gang brengen. Door de casus stapje voor stapje met theorie te verbinden, onderscheiden ze vier verschillende manieren om dit leren te organiseren. Elke manier werken de auteurs uit naar de rol van de verandermanager en mogelijke interventies.
Deze auteur publiceerde ook
Kessener, B. | Regtering, H. | Smid, G. | Van Hootegem, G. | 2011
Downloads: 1.739
voorwoord special
Kessener, B. | 2020
Downloads: 16
essay
Kessener, B. | Oss, L. van | 2018
Downloads: 23
Het Veld
Hilhorst, Th. | Oorthuizen, J. | Termeer, C.J.A.M. | 2007
Downloads: 1.276
reflectie
Anderen downloaden ook deze publicaties