reflectie
Alliantievorming in ontwikkelingssamenwerking: verdiepende casestudies
Hilhorst, Th. | Oorthuizen, J. | Termeer, C.J.A.M.
Management & Organisatie, 2007
Allianties tussen partijen uit het ‘rijke’ Noorden en het ‘arme’ Zuiden zijn ‘the name of the game’ in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking. Als activist, adviseur, financier of procesbegeleider pogen ontwikkelingswerkers deze allianties te initiëren, te begeleiden of erin te opereren. In dit artikel onderscheiden wij een aantal kenmerken die een bijzondere kleur geven aan het proces van alliantievorming binnen de context van ontwikkelingssamenwerking, te weten: ideologie en morele verontwaardiging; politiek beladen relaties; eenzijdige financiële afhankelijkheid; culturele en fysieke afstand en kwetsbaar sociaal vertrouwen. Aan de hand van twee cases over publiek-private allianties rond biologische katoen en ‘eerlijke soja’ bespreken we op welke wijze ontwikkelingswerkers deze specifieke kenmerken ontmoeten en hoe ze daarmee omgaan.
Deze auteur publiceerde ook
Kessener, B. | Termeer, C.J.A.M. | 2006
Downloads: 1.016
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties