analyse
Bewuste en onbewuste processen van samenwerken: overzicht van theorie en praktijk
Loo, E. van de
Management & Organisatie, 2007
De kwaliteit en effectiviteit van allianties zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop men een samenwerkingsverband aanstuurt. Samenwerking dient voor alle partijen die in de alliantie betrokken zijn, meerwaarde op te leveren. Hier laveren de betrokkenen in zekere zin tussen hoop en vrees; men kan er beter van worden, maar wellicht ook slechter. Het gaat hier om zowel bewuste als onbewuste betekenissen en belevingen van de alliantie. Deze zijn af te leiden uit de vele typische metaforen, sprookjes en fantasieën die de alliantie pleegt op te roepen. Zij beïnvloeden in sterke mate hoe men zich feitelijk in de alliantie gedraagt en bepalen daarmee in belangrijke mate ook het uiteindelijke succes ervan. Deze bijdrage levert een verkenning van deze dynamiek en van de lessen die hieruit te trekken zijn voor het begrijpen en managen van allianties.
Deze auteur publiceerde ook
Loo, E. van de | 2010
Downloads: 1.052
analyse
Lalleman, P.C.B. | Loo, E. van de | Marres, H.A.M. | Verhoeven, A. | 2024
Downloads:
Over de Grenzen
Geest, P. van | Loo, E. van de | 2010
Downloads: 1.124
reflectie
Anderen downloaden ook deze publicaties