analyse
Publiek-private samenwerking in Nederland: overzicht van theorie en praktijk
Klijn, E.H. | Twist, M.J.W. van
Management & Organisatie, 2007
Publiek-private samenwerking (PPS) wordt vaak genoemd als instrument om publieke doelen (beter) te realiseren. Overheden en private actoren zouden zich kunnen concentreren op die kwaliteiten waar ze goed in zijn, en de verbinding van die kwaliteiten zou synergie opleveren. Een analyse van de ervaringen van PPS in de afgelopen tien tot vijftien jaar laat zien dat onder de noemer van PPS eigenlijk verschillende ideeën schuilgaan. Aan de ene kant de sterk uit de New Public Management afkomstige gedachte dat private betrokkenheid leidt tot meer efficiëntie en doelgerichtheid en aan de andere kant de uit de governanceliteratuur komende gedachte dat het betrekken van stakeholders kan leiden tot meer synergie en betere producten. Ervaringen laten ook zien dat de verwachte voordelen niet zo maar eenvoudig te behalen zijn. Het is zaak de vorm te kiezen die bij de omstandigheden past, en de complexe processen waarmee PPS gepaard gaat goed te managen.
Deze auteur publiceerde ook
Noordegraaf, M. | Steen, M. van der | Twist, M.J.W. van | 2011
Downloads: 1.091
onderzoek
Peeters, R. | Steen, M.A. van der | Twist, M.J.W. van | 2008
Downloads: 3.881
onderzoek
Luursema, M.A. | Twist, M.J.W. van | Veld, R.J. in 't | 2002
Downloads: 708
analyse
Broek, M.G. van der | Edelenbos, J. | Twist, M.J.W. van | 1998
Downloads: 1.327
model
Edelenbos, J. | Klijn, E.H. | Kort, M.B. | Twist, M.J.W. van | 2006
Downloads: 1.303
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaufeli, W. | 2015
Downloads: 730
onderzoek
Vorstenbosch, J.M.G. | 2017
Downloads: 555
Het Veld
Bolden, R. | 2017
Downloads: 328
Over de Grenzen
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads:
Management control
Hau L. Lee | 2006
Downloads:
Leveranciersselectie en -...
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W. | 2006
Downloads: 1
Ketenkwaliteit
Esmark, C. | Gligor, D. | 2016
Downloads: 366
analyse
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads: 649
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.407
BIV/AO