verdieping
Sourcing; geen overhaaste beslissing!
Vries, F. de
Management Executive, 2003
In het streven naar kostenreductie, effectievere prestaties en/of snellere levering overwegen steeds meer organisaties uitbesteding (outsourcing) van ICT-dienstverlening. Maar sourcing vergt een grondige voorbereiding. De aspecten belanghebbenden, financiën, rechtskundig, ICT-dienstverlening en personeelsmanagement moeten individueel, maar ook integraal worden beoordeeld om raakvlakken en wederzijdse invloeden inzichtelijk te krijgen. En daarna moet worden gekeken in welke fase van het uitbestedingsproces (strategie, scopebepaling, selectie, Due Diligence, contractering, transitie en contractmanagement) welke regiefunctie moet worden gekozen.
Deze auteur publiceerde ook
Vries, F. de | 2005
Downloads: 711
analyse
Vries, F. de | 2005
Downloads: 931
verdieping
Vries, F. de | 2003
Downloads: 549
model
IJmker, A. | Vries, F. de | 2007
Downloads: 915
analyse
Boon, M. | Vries, F. de | 2009
Downloads: 1.163
analyse
IJmker, A. | Vries, F. de | 2006
Downloads: 1.488
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties