analyse
Interveniëren en veranderen: zoeken naar betekenis in interacties
Boonstra, J.J. | Caluwé, L.I.A. de
Management & Organisatie, 2006
De laatste jaren zijn veel nieuwe interventies ontwikkeld door adviseurs, academici en verandermanagers. Deze interventies richten zich op het samenbrengen van mensen om hun situatie te duiden, een gedeelde visie te ontwikkelen en gezamenlijk acties te ondernemen om vernieuwingen tot stand te brengen. Dit artikel geeft een overzicht van deze interventies vanuit een sociaalinterpretatief perspectief. De theoretische achtergronden en methodologische principes worden beschreven. De interventies zijn geworteld in chaostheorie, systeemdynamica, sociaalconstructionisme, groepsdynamica en baseren zich op methoden van waarderend ontdekken en positief organiseren. De methodologische principes van de interventies worden verkend. Ze geven zicht op de achterliggende waarden en de werkzame bestanddelen van de interventies. Adviseurs en verandermanagers worden uitgenodigd om te reflecteren op hun eigen praktijk en de basisassumpties achter hun handelen. Het artikel besluit met een oproep aan praktijkbeoefenaars om ervaringskennis te benutten en nieuwe kennis te ontwikkelen over betekenisgeving in sociale relaties en vernieuwing van organisaties.
Deze auteur publiceerde ook
Caluwé, L.I.A. de | Knoop, L. | Muller, M. | 2009
Downloads: 845
onderzoek
Boonstra, J.J. | Smid, G. | 2010
Downloads: 1.464
beschouwing
Boonstra, J.J. | 2013
Downloads: 5.316
analyse
Boonstra, J.J. | Rond, F. | 2021
Downloads: 10
Het Veld
Boonstra, J.J. | Eguiguren, M. | 2023
Downloads: 1
Het Veld
Boonstra, J.J. | 2022
Downloads: 4
Jubileum
Caluwé, L.I.A. de | Que, T.H. | Vermaak, J.G. | 2004
Downloads: 1.165
reactie
Caluwé, L.I.A. de | Stoppelenburg, A. | 2003
Downloads: 1.261
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties