analyse
Gestructureerde netwerken: streven naar een evenwichtige matrixstructuur
Campbell, A. | Goold, M.
Management Executive, 2004
Met het oog op de huidige concurrentie- en marktomstandigheden gedijen veel bedrijven het best bij een organisatiestructuur waarin hun units heel veel autonomie bezitten, maar tegelijkertijd uitgebreid samenwerken door middel van vrijwillige onderlinge netwerken. Gestructureerde netwerken voorzien in die behoefte. Zij bezitten precies genoeg structuur, processen en hiërarchie om de voordelen van onderlinge afhankelijkheid te benutten, maar ook weer niet zóveel dat ze zelfmanagement en eigen initiatief van units belemmeren. Het uitgangspunt is zelfmanagement, en daar wordt alleen van afgeweken als er een duidelijke reden voor is.
Deze auteur publiceerde ook
Campbell, A. | Darragh, J. | 2001
Downloads: 784
analyse, model
Campbell, A. | 2006
Downloads: 975
boeksamenvatting
Campbell, A. | Goold, M. | 2003
Downloads: 1.469
analyse
Basten Batenburg, R. van | Birkinshaw, J. | Campbell, A. | Morrison, A. | 2004
Downloads: 1.297
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties