onderzoek
Het resultaat van samenwerking in transities inzichtelijk maken: praktijkvoorbeeld bij New Energy Coalition
Abbink-Pellenbarg, M. | Kenis, P.
Management & Organisatie, 2024
Het belang van samenwerken in de aanpak en transitie van complexe uitdagingen wordt breed gedeeld. Tegelijkertijd is het de vraag of dat samenwerken loont. De klassieke meetinstrumenten zijn niet passend bij het inzichtelijk maken van resultaten van samenwerkende organisaties als geheel en het meten van sociale impact. Het is daarom belangrijk sturingsmechanismes en toetsingskaders te vinden die passender zijn. De auteurs vinden daarbij inspiratie in het werk van Alnoor Ebrahim.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties