onderzoek
Een verkenning van het hybride leiderschap. Van empathie tot empowerment
Smit, W.
Management & Organisatie, 2023
De transitie naar hybride werken vraagt ook om een transitie in leiderschap. In dit reviewartikel wordt, na analyse van veertig artikelen over de hybride transitie, een beschrijving gegeven van wat het hybride leiderschap inhoudt. Het is opvallend dat leiderschap in de hybride setting een sterk coachend en faciliterend karakter heeft. Organisaties die het hybride werken vormgeven kunnen deze verkenning gebruiken als ontwikkelpad richting het gewenste hybride leiderschap.