Jubileum
Leiderschapstheorieën en bevlogenheid. De ontwikkeling van een conceptueel kader voor management en organisatieonderzoek
Blomme, R.J. | Kodden, B.
Management & Organisatie, 2022
In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar het belang van werknemersbevlogenheid. In verschillende studies wordt bevlogenheid gedefinieerd als een positieve gemoedstoestand, een overweldigende tevredenheid die wordt gekenmerkt door gevoelens van vitaliteit, toewijding en absorptie. Dit artikel geeft een overzicht van een aantal perspectieven op het gebied van leiderschap en bespreekt welke leiderschapsfactoren waarschijnlijk het meest effectief zijn om ervoor te zorgen dat werknemers bevlogen en productief blijven.