Het Veld
Authentiek en stijlvast besturen met het archetypenmodel voor politieke stijl
Schoor, C.E.
Management & Organisatie, 2021
Dit artikel beschrijft een nieuw stijlenmodel voor politici en bestuurders dat is gebaseerd op zes archetypische politieke stijlen. Het model maakt gebruik van de logische verbinding tussen vorm en inhoud die verborgen zit in het taalsysteem. Hiermee kunnen bestuurders hun ideeën en het beeld dat zij uitstralen beter op elkaar afstemmen en van daaruit hun authenticiteit vormgeven.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties