onderzoek
De Soft Due Diligence Check bij fusies en overnames. Passen we wel bij elkaar?
Lycklama à Nijeholt, M.P. | Stuij, S.E.
Management & Organisatie, 2021
In 2019 introduceerden de auteurs de Soft Due Diligence Check, waarmee organisaties de zachte slaag- en faalfactoren bij een fusie- of overnametraject kunnen identificeren. Vervolgens is de SDDC getoetst en getest in de praktijk. In dit artikel introduceren de auteurs de verder uitgewerkte versie, die rekening houdt met eisen en wensen vanuit de praktijk en beter inpasbaar is in de overnamepraktijk.
Deze auteur publiceerde ook
Lycklama à Nijeholt, M.P. | Meurs, D.N.D. | 2022
Downloads: 48
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties