onderzoek
Homo dignus: de erkenning van de intrinsieke waardigheid van de mens in de organisatie. Essay
Biemond, J.A. | Commandeur, H.R. | Geest, P.J.J. van
Management & Organisatie, 2018
Hoe iemand in het dagelijks leven handelt, hangt in grote mate af van zijn mensbeeld. In de economische wetenschap wordt bij analyses uitgegaan van de mens als homo economicus. In dit essay betogen de auteurs dat dit mensbeeld onvoldoende recht doet aan de complexiteit van het verschijnsel ‘mens’, omdat niet alle aspecten van het menselijk handelen er adequaat in verdisconteerd worden. Zij stellen een alternatief model voor: dat van de homo dignus ofwel waardige mens.
Deze auteur publiceerde ook
Bosch, F.A.J. van den | Commandeur, H.R. | Heij, K. | Volberda, H.W. | 2013
Downloads: 2.095
onderzoek
Commandeur, H.R. | Nuijten, A.L.P. | 2016
Downloads: 515
onderzoek
Commandeur, H.R. | Rijsenbilt, A. | 2011
Downloads: 5.275
onderzoek
Commandeur, H.R. | Man, H. de | Meché, F. van der | 2012
Downloads: 1.599
inleiding
Commandeur, H.R. | Huijsman, R. | Vries, J. de | 2007
Downloads: 1.479
reflectie
Commandeur, H.R. | Geest, P.J.J. van | Langerak, F. | 2016
Downloads: 1.386
onderzoek
Commandeur, H.R. | Karali, E. | Slob, H. | 2020
Downloads: 3
onderzoek
Commandeur, H.R. | Langerak, F. | Napel, J.M. ten | 1999
Downloads: 3.312
onderzoek
Commandeur, H.R. | Geest, P. van | Meijer, M. | 2009
Downloads: 1.473
inleiding
Anderen downloaden ook deze publicaties