Governance, risk en compliance
Corporate governance
Kieft RA, drs. R.M.
Executive Finance PE, 2019
Verschillende grote financiële schandalen in de afgelopen decennia hebben geleid tot een behoefte aan meer transparantie ten aanzien van de governance van vooral beursvennootschappen. Tegelijkertijd hebben ze ook geleid tot meer wet- en regelgeving, voorschriften en codes. Ondernemingen hebben dan ook steeds vaker te maken met de vereisten voor typische governance-inrichtingsvraagstukken. In deze e-learning wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten van corporate governance en de in 2016 herziene Nederlandse Corporate Governance Code, die u kunnen helpen om meer richting te geven aan governance in uw organisatie. Het belang van goed bestuur is tijdloos, maar wat onder goed bestuur wordt verstaan niet. Daarom is er voortdurend ontwikkeling in de Nederlandse Corporate Governance Code. Die ontwikkeling loopt als een rode draad door deze e-learning heen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties