onderzoek
Klokkenluiden in Nederland: een overzicht. Inleiding bij het themanummer
Dubbeldam, M. | Goedmakers, W.
Management & Organisatie, 2018
Dit artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen rond klokkenluiden en klokkenluiders in Nederland. De auteurs onderscheiden vier fasen in de periode 1990-2018. Aan de orde komen vragen als: wanneer is iemand een klokkenluider? Met welke misstanden treden klokkenluiders naar buiten? En langs welke kanalen kan een misstand veilig worden gemeld? Een beeld van het huidige krachtenveld, met de instanties en organisaties die de belangen van klokkenluiders behartigen, vormt de afsluiting.
Deze auteur publiceerde ook
Breman, P. | Dubbeldam, M. | 2019
Downloads: 1
onderzoek
Dubbeldam, M. | Vermaak, H. | 2019
Downloads: 4
onderzoek
Breman, P. | Dubbeldam, M. | 2019
Downloads: 3
onderzoek
Dubbeldam, M. | Goedmakers, W. | 2018
Downloads: 2
onderzoek
Dubbeldam, M. | Goedmakers, W. | 2021
Downloads: 1
essay
Dubbeldam, M. | Goedmakers, W. | Otto, M.M. | 2019
Downloads: 2
Het Veld
Anderen downloaden ook deze publicaties