onderzoek
Klokkenluiders, hun beweegredenen en hun ethiek
Bos, R. ten | Painter, M.
Management & Organisatie, 2018
Veel literatuur over klokkenluiders gaat in op de vraag of het om een al dan niet moreel toelaatbare praktijk gaat. Logisch, want klokkenluiden is iets waarvan we niet weten of we het goed of slecht moeten vinden. De meningen over deze praktijk verschillen van land tot land. In dit artikel betogen de auteurs dat juist die fundamentele morele onduidelijkheid ertoe kan leiden dat klokkenluiders in een existentiële crisis terechtkomen.
Deze auteur publiceerde ook
Bos, R. ten | 1999
Downloads: 1.468
reflectie
Bos, R. ten | 1998
Downloads: 1.575
beschouwing
Bos, R. ten | 2014
Downloads: 840
Classic
Bos, R. ten | 2000
Downloads: 996
beschouwing
Anderen downloaden ook deze publicaties
Burger, M. | Rijsenbilt, A. | 2020
Downloads: 14
onderzoek
Mul, C.A.M. | Oldenborgh, G. van | Werff, P.D.M. van der | 2020
Downloads: 3
Het Veld
Rutenfrans-Stupar, M. | Schalk, R. | Van Regenmortel, T. | 2019
Downloads: 26
onderzoek
Vermoolen, M. | 2018
Downloads: 42
Strategie
Rigby, Darrell K. | Sutherland, Jeff | Takeuchi, Hirotaka | 2018
Downloads: 28
procesmanagement
Leinwand, P. | Mainardi, C. | 2018
Downloads: 14
Strategie
Blokker, I. | Kalbfleisch, E. | 2018
Downloads: 5
zorgmanagement
Leih, S. | Peteraf, M. | Teece, D. | 2017
Downloads: 576
analyse
Jong, I. de | Schillemans, T. | Steen, M. van der | Twist, M. van | 2017
Downloads: 290
onderzoek
Astor, T. | Kieffer, D. | Repenning, N. | 2017
Downloads: 684
analyse