onderzoek
Reflectie ter afsluiting bij het themanummer klokkenluiders
Dubbeldam, M. | Goedmakers, W.
Management & Organisatie, 2018
Dit themanummer geeft een breed beeld van de diverse aspecten, vragen en uitdagingen die met klokkenluiden samenhangen. De bijdragen samenvatten zou geen recht doen aan de waarde van elk individueel verhaal. In zijn algemeenheid constateren de auteurs dat klokkenluiden een zeer geregeld voorkomend fenomeen is, dat daarmee echter nog niet algemeen geaccepteerd is. Er is nog een behoorlijke weg te gaan, zowel vanuit het perspectief van de klokkenluider als vanuit dat van het (top)management.
Deze auteur publiceerde ook
Breman, P. | Dubbeldam, M. | 2019
Downloads: 1
onderzoek
Dubbeldam, M. | Vermaak, H. | 2019
Downloads: 4
onderzoek
Breman, P. | Dubbeldam, M. | 2019
Downloads: 3
onderzoek
Dubbeldam, M. | Goedmakers, W. | 2018
Downloads: 1
onderzoek
Dubbeldam, M. | Goedmakers, W. | 2021
Downloads: 1
essay
Dubbeldam, M. | Goedmakers, W. | Otto, M.M. | 2019
Downloads: 2
Het Veld
Anderen downloaden ook deze publicaties