Het Veld
Machtsmisbruik door managers: een bedreiging voor (menswaardige) organisaties
Anthonisse, P.M.
Management & Organisatie, 2018
Macht en machtsuitoefening vormen een integraal onderdeel van elke sociale relatie. Machtsmisbruik door leidinggevenden is een vorm van uitoefening van macht die zeer schadelijk is. Het is een veelkoppig monster dat loert of actief is in iedere organisatie, en dat niet te elimineren is maar wel enigszins te temmen valt. Dit artikel heeft als doel de bewustwording van machtsmisbruik te vergroten, om het uit de taboesfeer te halen. Het is tevens een oproep om deze bedreiging voor (menswaardige) organisaties onschadelijk te maken.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties