Financiering en treasury
Kredietrating
R.M. Kieft RA
Executive Finance PE, 2018
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Mede door de invloed van Basel II en III staat kredietrating volop in de belangstelling.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Een kredietrating meet de solvabiliteit van een emittent of van een uitgifte en wordt toegekend door gespecialiseerde instellingen, credit rating agencies. Een rating meet dus de financiële gezondheid van een staat, een onderneming of iedere entiteit die een beroep doet op de openbare markt om zich te financieren. Het doel van deze e-learning is de cursist meer kennis bij te brengen van deze moeilijk grijpbare gecompliceerde maatstaf voor de prijs voor krediet.</p>
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties