Financiering en treasury
Internationale vermogensmarkten
R.M. Kieft RA
Executive Finance PE, 2018
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Gezien het grote belang van de financiële sector voor Nederland en het in stand houden van een level playing field, heeft Nederland alle belang bij het verder harmoniseren van de internationale regelgeving. Op het terrein van financiële diensten en markten is de route naar een Europees speelveld ingezet. Nederland heeft veel multinationals en een groot deel van ons pensioenvermogen rendeert buiten onze landsgrenzen. We kennen dan ook een relatief grote afhankelijkheid van het functioneren van internationale markten, nu en in de toekomst. Een eerlijk internationaal speelveld met stevige en passende Europese en internationale normen is daarom voor ons belangrijk. In deze e-learning wordt aandacht besteed aan de bestaande internationale voorschriften en de verplichtingen die het vormen van de Europese bankenunie met zich meebrengt.</span>
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties