onderzoek
Organisatiecoaching: een nieuwe professie?
Breuer, F.
Management & Organisatie, 2016
In de praktijk dient de professionele rol van organisatiecoach zich als nieuw aan ter ondersteuning van leer- en veranderingsprocessen van individuen en groepen, maar ook van organisaties of onderdelen daarvan en hun onderlinge relaties. Deze rol bouwt voort op inzichten uit het vakgebied organisateontwikkeling, waarbinnen verschillende stromingen zijn te onderscheiden. Gemeenschappelijk fundament daarvan is een educatieve strategie. Deze gaat van de stelling uit dat een systemische verandering van de organisatie een daarmee samenhangend leren van de mens in de organisatie vraagt en een ontwikkeling van de sociale cultuur. De auteur brengt de stelling naar voren dat een verandering van het dominante waardensysteem in organisaties vraagt om nieuwe methodieken, waarop organisatiecoaching een antwoord tracht te vinden.