onderzoek
Het is de toon die de muziek maakt. Componeren van ontwikkelstrategieën
Ruijters, M.C.P.
Management & Organisatie, 2016
Het beeld van wat leren nu eigenlijk is, is de laatste jaren flink opgerekt. Met de verbreding nemen de mogelijkheden toe, maar is het vraagstuk hoe de goede interventie op de goede plek te krijgen ook groter geworden. Immers, hoe kom je voorbij trends of persoonlijke voorkeuren van ontwerpers of vermijd je de snelle keuze voor wat ‘laatst toch wel erg goed werkte’? Het blijkt niet eenvoudig om je weg te zoeken in het fijnmazige doolhof dat de leertheorie vormt. Het is juist de organisatiecoach (of breder gesteld de organisatieontwikkelaar) die in dit zoekplaatje de helpende hand kan reiken. In dit artikel onderscheidt de auteur informatief leren, transformatief leren, onderzoekend leren, ervaringsleren, impliciet leren, collectief leren en generatief leren. De grondtonen vergemakkelijken de zoektocht in het ruime veld van leertheorie, om te komen tot een betere match tussen vraagstukken in organisaties en passende ontwikkelstrategieën.
Deze auteur publiceerde ook
Nelis, C. | Prevaas, B.C.J.G. | Ruijters, M.C.P. | 2022
Downloads: 12
Het Veld
Anderen downloaden ook deze publicaties