onderzoek
Het generatieproces van organisatiecoaching: de black box geopend
Homan, Th.
Management & Organisatie, 2016
Is organisatiecoaching een hype of een duurzaam fenomeen? Of iets er tussenin? Deze vragen staan in dit artikel centraal. Om een antwoord te vinden is - in samenspraak met mensen die vanaf het begin bij de ontwikkeling van organisatiecoaching betrokken waren - een genealogie (stamboom) van organisatiecoaching opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het theoretische perspectief van de actornetwerktheorie. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over de status van organisatiecoaching. Het artikel opent met een globale schets van het ontwikkelingstraject van organisatiecoaching. Daarna volgt een literatuursynthese van de actornetwerktheorie. Vervolgens wordt het ontwikkelingstraject van organisatiecoaching nader geanalyseerd, wat uiteindelijk resulteert in enkele conclusies, observaties en aanbevelingen.