onderzoek
Organisaties coachen als nieuw perspectief. Uitleiding bij het themanummer ‘Organisatiecoaching’
Boomen, F. van den | Breman, P.
Management & Organisatie, 2016
In deze afsluitende bijdrage heeft de gastredactie van dit themanummer zichzelf een drietal vragen gesteld. Waarover zijn de verschillende auteurs van dit themanummer het eens? Waarin verschillen zij van mening? En ten slotte: hoe nu verder met organisatiecoaching? Dit themanummer biedt een aantal belangrijke aandachtspunten voor professionele begeleiders, opleiders en onderzoekers. Organisatiecoaches kunnen een stimulans bieden om ‘praktische wijsheid’ te ontwikkelen. Opleidingen op het terrein van coaching en adviseren kunnen hun curriculum op basis van de bijdragen kritisch onder de loep nemen. Ook voor onderzoekers is aan de bijdragen een aantal onderzoeksrichtingen te ontlenen.
Deze auteur publiceerde ook
Breman, P. | Dubbeldam, M.F. | 2022
Downloads: 1
M&O 75 jaar
Breman, P. | Dubbeldam, M. | 2019
Downloads: 1
onderzoek
Breman, P. | Tangelder, J.W.P.A. | 2023
Downloads: 5
Het Veld
Breman, P. | Dubbeldam, M. | 2019
Downloads: 3
onderzoek
Boomen, F. van den | Breman, P. | 2016
Downloads: 1.291
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties