onderzoek
Waardenoriëntaties van ambtenaren: perspectieven, patronen en profielen
Bressers, D. | Steen, M. van der | Twist, M. van
Management & Organisatie, 2015
In de literatuur wordt gesuggereerd dat een verschuiving in waardenpatronen bij ambtenaren plaatsvindt door transformatie van het ene perspectief in het andere. Het vertrekpunt van dit artikel is dat niet zozeer sprake is van transformatie, als wel van sedimentatie. De onderzoeksvraag is: hoe verhouden de waardenpatronen van ambtenaren zich tot de verschillende (opeenvolgende) theoretische perspectieven die in de academische omgeving onder- scheiden worden en zijn daarin samenhangende profielen te herkennen?
Deze auteur publiceerde ook
Noordegraaf, M. | Steen, M. van der | Twist, M.J.W. van | 2011
Downloads: 1.220
onderzoek
Goossens, T.J.P. | Reitsma, E. | Terlouw, P. | Twist, M. van | 2021
Downloads: 16
Het Veld
Twist, M. van | 2018
Downloads: 5
Leiderschap
Jong, I. de | Schillemans, T. | Steen, M. van der | Twist, M. van | 2017
Downloads: 323
onderzoek
Frissen, P.H.A. | Noordegraaf-Eelens, L. | Steen, M. van der | 2010
Downloads: 1.078
analyse, praktijkstudie
Anderen downloaden ook deze publicaties