boekbespreking
Organisatieontwikkeling in een polyvalente, polyvocale en symmetrische wereld
Homan, Th. | Man, H. de
Management & Organisatie, 2015
Thijs Homan biedt een ander verhaal over verandering dan in de meeste boeken over (verander)management wordt beschreven. Wie ervaring heeft met geplande verandering in organisaties weet dat deze meestal anders loopt dan de managementwetenschappen ons vertellen. De managementboeken vertellen ons dan dat we beter moeten ontwerpen, begeleiden en managen. Dan zal het percentage van 70% mislukte veranderingen tot het verleden kunnen behoren. De gedachte dat verandering voortkomt uit het planmatig handelen van managers, staat niet ter discussie. Er zijn mensen die buiten en boven de organisatiewerkelijkheid staan en vanuit die positie kunnen bepalen wat er gebeurt.
Deze auteur publiceerde ook
Coun, M. | Man, H. de | 2014
Downloads: 2.317
boekbespreking
Man, H. de | 2001
Downloads: 1.109
recensie
Commandeur, H.R. | Man, H. de | Meché, F. van der | 2012
Downloads: 1.599
inleiding
Homan, Th. | 2016
Downloads: 577
onderzoek
Man, H. de | 2015
Downloads: 746
Het Veld
Man, H. de | 2003
Downloads: 1.604
analyse
Man, H. de | 2012
Downloads: 2.703
analyse
Man, H. de | 2009
Downloads: 2.389
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties