onderzoek
Het benutten van onderzoek naar Naturalistic Decision Making (NDM)
Brugghemans, B. | Groenendaal, J. | Helsloot, I.
Management & Organisatie, 2014
Dit artikel gaat over een nog onderbelicht thema in de managementwetenschappen, namelijk frontlijnsturing – het aansturen van frontlijnwerkers door frontlijnleidinggevenden. Frontlijnwerk is het werken aan problemen die vragen om een acute reactie in een taakomgeving met veel zintuigelijke prikkels. Vaak zijn die problemen slecht gestructureerd en complex. De wetenschappelijke kennis over frontlijnsturing is momenteel gefragmenteerd en de implicaties ervan voor frontlijnleidinggevenden zijn nog beperkt beschreven. Deze bijdrage probeert in deze lacune te voorzien. We brengen bestaande inzichten uit Naturalistic Decision Making (NDM) onderzoek samen en presenteren dit aan de hand van het FABCM-model. Dit model zet frontlijnsturing uiteen in vijf uit de wetenschappelijke literatuur bekende stappen en geeft per stap aanbevelingen voor frontlijnleidinggevenden. Dit alles illustreren we in deze bijdrage met voorbeelden uit de brandweerpraktijk.
Deze auteur publiceerde ook
Groenendaal, J. | Helsloot, I. | Wolde, A. de | 2015
Downloads: 707
onderzoek
Foxen, J. | Groot, N. | Helsloot, I. | 2020
Downloads: 2
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties