analyse
Normativiteit, economie en de onderneming
Graaf, F.J. de
Management & Organisatie, 2014
Omdat (bedrijfs)economen normatieve vragen negeren, hebben zij zich – paradoxaal – voor de neoliberale kar laten spannen. ‘Efficiënt organiseren’, veelal gedefinieerd als het enkelvoudige doel ‘winst maken’, werd de maatstaf in ondernemingen. Door de dominantie van deze beperkte en normatieve visie op de onderneming ontstaat een overmatige aandacht voor regelgeving en verdwijnt de aandacht voor duurzame economische ontwikkeling. Aandacht voor netwerktheorieën en reflectie maakt nieuwe perspectieven mogelijk.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties