casestudy
Dramatechnieken in teamcoaching
Dassen, M.-C.
Management & Organisatie, 2014
Het komt in de beste teams voor; een periode waarin de samenwerking stroef lijkt te lopen, waarin de gewenste resultaten uitblijven, het contact met de omgeving te wensen overlaat, of teamleden zich onprettig, onveilig of ongeïnspireerd voelen. Veel van die teams en hun leidinggevenden slagen er prima in hun functioneren na een tijdje weer op eigen kracht vlot te trekken. Maar soms lukt dat niet en lopen teams vast in gedragspatronen en in een groepsdynamiek die weliswaar voelbaar zijn maar moeilijker onder woorden te brengen, laat staan te veranderen. Teamcoaching kan dan uitkomst bieden en dramatechnieken kunnen daarbij prima diensten bewijzen als een toegankelijke en tegelijkertijd confronterende manier om naar groepsdynamiek te kijken en nieuw, meer behulpzaam gedrag te ontwikkelen. Op basis van een multiple casestudy en vanuit een psychodynamisch perspectief beschrijft dit artikel welke factoren bepalend zijn voor een effectieve inzet van die dramatechnieken, en welke eisen dit stelt aan begeleiders. Het biedt daarmee handvatten voor teamcoaches die overwegen deze technieken in te zetten, en voor leidinggevenden die beter onderbouwd willen beoordelen of deze aanpak hun team daadwerkelijk vooruit kan helpen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties