M&O Classic
Excellente organisaties: partijen of systemen
Mastenbroek, W.
Management & Organisatie, 2014
In een paar regels samengevat: de in het artikel beschreven spanningsbalans tussen autonome partijen en systeemkrachten is de afgelopen dertig jaar duidelijk toegenomen. Hyperinterdependentie vereist een grotere verantwoordelijkheid van partijen om brokken te voorkomen. Minder abstract geformuleerd: ‘We moeten beter leren omgaan met de toenemende onderlinge afhankelijkheden binnen en tussen organisaties. Vrijblijvendheid en instructies van bovenaf uitvoeren zijn niet meer voldoende. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn nodig om de onvoorspelbare en onvermijdelijke verstoringen in de afhankelijkheidsketens op te vangen. Ook het vlot inspelen op nieuwe ontwikkelingen vraagt ander gedrag dan afwachten tot hogerhand reageert.’ Deze evolutie heb ik de afgelopen jaren in een serie publicaties beschreven. Het historisch en evolutionair perspectief van Norbert Elias is daarbij van grote invloed geweest.
Deze auteur publiceerde ook
Mastenbroek, W. | 1995
Downloads: 1.818
organisatiecultuurinstrum...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Kolk, J. van der | Metselaar, E.E. | 1998
Downloads: 14.019
diagnosemodel, innovatie-...
Ludema, ir. M.W. | Roos, prof.dr. H.B. | 1998
Downloads: 797
Organisatie en processen
Redactie Management & Organisatie | 1998
Downloads: 6.325
checklist
Groysberg, B. | Slind, M. | 2012
Downloads: 814
model
Blom, R. | Tuitjer, K.G. | 2009
Downloads: 1.624
analyse
Nelis, C. | Prevaas, B.C.J.G. | Ruijters, M.C.P. | 2022
Downloads: 2
Het Veld
Lycklama à Nijeholt, M.P. | Meurs, D.N.D. | 2022
Downloads: 19
onderzoek
Waal, A.A. de | 2002
Downloads: 696
lemma
Beneken genaamd Kolmer, D.M. | Ulrich, R. | 2021
Downloads: 4
essay