M&O Classic
Excellente organisaties: partijen of systemen
Mastenbroek, W.
Management & Organisatie, 2014
In een paar regels samengevat: de in het artikel beschreven spanningsbalans tussen autonome partijen en systeemkrachten is de afgelopen dertig jaar duidelijk toegenomen. Hyperinterdependentie vereist een grotere verantwoordelijkheid van partijen om brokken te voorkomen. Minder abstract geformuleerd: ‘We moeten beter leren omgaan met de toenemende onderlinge afhankelijkheden binnen en tussen organisaties. Vrijblijvendheid en instructies van bovenaf uitvoeren zijn niet meer voldoende. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn nodig om de onvoorspelbare en onvermijdelijke verstoringen in de afhankelijkheidsketens op te vangen. Ook het vlot inspelen op nieuwe ontwikkelingen vraagt ander gedrag dan afwachten tot hogerhand reageert.’ Deze evolutie heb ik de afgelopen jaren in een serie publicaties beschreven. Het historisch en evolutionair perspectief van Norbert Elias is daarbij van grote invloed geweest.
Deze auteur publiceerde ook
Mastenbroek, W. | 1995
Downloads: 1.730
organisatiecultuurinstrum...
Anderen downloaden ook deze publicaties