boekbespreking
Leiderschap in verandering
Bekman, A. | Verkaar, D.
Management & Organisatie, 2013
‘Er is sprake van een leiderschapscrisis. Het klassieke leiderschapsmodel voldoet niet meer.’ Dat concludeerden Boonstra, Van Muijen en Tours (2011) in het themanummer van Leiderschap in organisaties. Adriaan Bekman stelt in zijn in 2012 verschenen boek ‘Vensters op organisaties: 60 wegwijzers voor verbeteren – veranderen – vernieuwen’ de vraag: hoe moet het verder, hoe kan het anders? Organisaties waarin het functioneel leiderschap volgens de beginselen van Taylor (1947) domineert, houden in het huidige tijdsgewricht niet lang stand. In dat leiderschap voert efficiency de boventoon en worden medewerkers beschouwd als instrumenten die van bovenaf aangestuurd worden. Organisaties met een leiderschap dat sterk verbonden is met de missie, identiteit en de daarin betrokken mensen, hebben een veel langere adem. Dergelijke organisaties, zoals familiebedrijven, hebben volgens Bekman, echter een opvolgingsprobleem. Bekman verwacht dat reflecties op verschillende ‘vensters’ op verandervraagstukken en -processen leiders kunnen helpen om zich als morele en capabele mensen te ontwikkelen. Deze capabele mensen nemen verantwoordelijkheid zonder voortdurend het machtswoord in veranderings-, vernieuwings- en ontwikkelingsprocessen te gebruiken. Deze vensters noemt hij ‘horizontaal leiderschap’. Hij heeft deze vensters opgebouwd dankzij zijn ervaring als manager, adviseur en lector/docent bij het door hem opgerichte Instituut voor Mens- & Organisatieontwikkeling en bij de Stenden Hogeschool.