analyse
De spanning van het verschil
Rupert, J.
Management & Organisatie, 2012
Getuige het vele onderzoek dat naar diversiteit is verricht en de tegenstrijdige resultaten die dit onderzoek heeft opgeleverd, blijkt het managen van diversiteit een complex vraagstuk. In dit hoofdstuk wordt betoogd dat dit te maken heeft met een spanningsveld dat hieraan ten grondslag ligt tussen twee ogenschijnlijk tegengestelde en basale menselijke behoeften: de behoefte aan verbondenheid met anderen en de behoefte om uniek te zijn. Betoogd zal worden dat de uitdaging van diversiteitsmanagement ligt in het creëren van een omgeving waarin aan beide behoeften kan worden voldaan. Een omgeving waarin eenieder als gelijkwaardig lid van de organisatie wordt opgenomen en individuen tegelijkertijd worden uitgenodigd hun unieke bijdrage te leveren aan de organisatie. In de praktijk wringt juist daar de schoen, doordat de illusie ontstaat dat het uniek zijn ten koste zou gaan van de verbondenheid met anderen of vice versa.
Deze auteur publiceerde ook
Rupert, J. | 2021
Downloads:
recensie
Dusseldorp, Th.J.A. | Put, P. van der | Rupert, J. | 2012
Downloads: 825
analyse
Rupert, J. | 2023
Downloads: 2
Recensies
Anderen downloaden ook deze publicaties