analyse
Co-creatie: collectief innoveren en organiseren
Sturm, M.
Management & Organisatie, 2013
In verschillende gemeenten in Nederland ontstaan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, gemeente en burgers om de eigen energievoorziening vorm te geven. Zorgverzekeraars, pensioenfondsen en bouwbedrijven ontwikkelen gezamenlijk alternatieve woonvormen voor ouderen met een zorgbehoefte. Het duurzamer maken van de voedselketen wordt door Unilever, Nutreco, WWF en kleine corporaties collectief opgepakt. Op internet is een groeiend aantal websites waar iedereen oplossingen kan aandragen voor bijvoorbeeld medische, politieke of logistieke problemen. Dit zijn voorbeelden van een brede aandacht voor collectiviteit en samenwerking. Een begrip dat voor deze werkwijze wordt gebruikt is co-creatie. De bovengenoemde voorbeelden roepen de vraag op wat co-creatie betekent. In dit artikel wordt vanuit het perspectief van systeemdenken onderzocht wat de consequenties van co-creatie zijn voor organisaties en de wijze waarop wij onze huidige organisaties hebben ingericht. Tevens biedt deze analyse een aantal aangrijpingspunten die aanleiding kunnen geven tot verdere uitwerking en onderzoek naar ontwikkelingen en impact op onze huidige opvattingen over organiseren.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties