inleiding
Management, organisatie en ons brein
Commandeur, H.R. | Man, H. de | Meché, F. van der
Management & Organisatie, 2012
Recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen zijn van belang voor management en organisatie. Vooronderstellingen over menselijk gedrag op dit gebied moeten mogelijk worden bijgesteld in het licht van de snelle ontwikkeling van neurowetenschappelijk onderzoek. Dat is een reden voor M&O om met een themanummer aandacht te schenken aan de neurowetenschappen in relatie met management en organisatie. Vanuit verschillende wetenschappen wordt de vraag beantwoord wat de betekenis is van recente kennis van het brein voor de theorie en praktijk van organiseren, management en leiderschap. Deze kennis is nog geen onderdeel van het standaardrepertoire in ons vakgebied, maar de lezer zal er zeker kennis van hebben genomen via de popularisering van de neurowetenschappen in de afgelopen jaren. Zonder te claimen dat hier direct van een ‘revolutie’ in het denken sprake is, laten de verschillende bijdragen zien hoe kennis van het brein van belang is voor het begrijpen, inrichten en leiden van organisaties. Vanzelfsprekendheden op het gebied van de vrije wil en de rationaliteit van besluitvorming worden van vraagtekens voorzien. Dit heeft gevolgen voor hoe wij het handelen van managers en bestuurders begrijpen. De diverse verzameling bijdragen in dit themanummer laat niet alleen het potentiële belang van neurowetenschappelijke inzichten voor ons vakgebied zien, maar toont ook de noodzaak aan van toegespitst empirisch onderzoek van management- en organisatieproblemen in hun reële context.
Deze auteur publiceerde ook
Coun, M. | Man, H. de | 2014
Downloads: 1.915
boekbespreking
Meché, F. van der | 2012
Downloads: 1.274
analyse
Meché, F. van der | Opheij, W. | 2012
Downloads: 1.435
onderzoek
Bosch, F.A.J. van den | Commandeur, H.R. | Heij, K. | Volberda, H.W. | 2013
Downloads: 1.926
onderzoek
Commandeur, H.R. | Nuijten, A.L.P. | 2016
Downloads: 414
onderzoek
Man, H. de | 2001
Downloads: 959
recensie
Homan, Th. | Man, H. de | 2015
Downloads: 1.073
boekbespreking
Commandeur, H.R. | Rijsenbilt, A. | 2011
Downloads: 4.724
onderzoek
Commandeur, H.R. | Huijsman, R. | Vries, J. de | 2007
Downloads: 1.381
reflectie
Anderen downloaden ook deze publicaties
Jonker, J. | Witte, M.C. de | 2013
Downloads: 2.019
analyse
Kieft RA, drs. R.M. | 2010
Downloads:
Management accounting &am...
Wal RA, drs. R. van der | 1990
Downloads: 1.893
Management accounting &am...
Vries, drs. J.G.M. de | 2018
Downloads: 285
Financiering en treasury
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 5
Organisatie en processen
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 1
Ontwikkeling financiële f...
R.M. Kieft RA | 2018
Downloads: 14
Governance, risk en compl...
Bottemanne, G. | 2014
Downloads:
ICT-sector
Vries, drs. J.G.M. de | 2015
Downloads: 423
Financiering en treasury
Kieft, drs. R. | 2015
Downloads: 390
Financiering en treasury