analyse
In de versnelling: blijvend leren managen
Dinteren, R. van | Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van
Management & Organisatie, 2012
Ervaren, oudere leidinggevenden lijken nogal eens ‘gevangen’ te zitten in hun vertrouwde denk- en handelingspatronen, die niet meer geheel passend zijn voor de huidige tijd. Individuele en omgevingsinvloeden zijn er de oorzaak van dat mensen zich in de loop der tijd steeds meer vast kunnen zetten in een vertrouwd denk- en handelingsrepertoire. Spanning ontstaat als dit repertoire zodanig verouderd raakt dat het niet meer aansluit bij wat organisaties in een dynamische context van hun leidinggevenden verwachten, namelijk: het vermogen om mee te groeien met veranderende eisen, aan zowel managers zelf als de mensen aan wie zij leiding geven. Wat leren de inzichten vanuit breinonderzoek ons over waarom mensen ‘versmallen’ of juist blijven leren? En welke mogelijkheden zien we op basis daarvan om het beschreven spanningsveld beter te hanteren? In deze bijdrage belichten we de situatie vanuit verschillende invalshoeken en geven we oplossingsrichtingen aan.
Deze auteur publiceerde ook
Blouw, H. de | Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | Sprenger, C. | 2010
Downloads: 317
onderzoek
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | 2001
Downloads: 406
analyse
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | Wierdsma, A.F.M. | 2003
Downloads: 613
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties